Интересуваш се от наръчника

Ако искаш да научиш пръв, кога наръчникът е готов и можеш да го получиш, ако искаша да получиш допълнително информация свързана с планирането на финансите ти, запиши се в нюслетъра ни. Първите 10 ще получат безплатно копие и бонус инструменти за работа с финансите си.

           Разбери пръв за наръчника по финансово планиране и го вземи.

           През 2022г. ще бъде издаден личен наръчник по финансово планиране, от който неговите собственици ще могат да научат:

           - Как да структурират бюджета си?
           - Какви евентуални методи могат да използват за това? 
           - Как да разберат какъв е реалният им стандарт на живот и дали той всъщност е покрит от техните приходи?
           - За какво житейски е необходимо човек да помисли, през призмата на финансите, за да не бъдат в бъдеще уязвени?
           - Какви типове финансови инструменти можем да ползваме пасивно, без да бъдем активни инвеститори?
           - Как да планираме и осъществяваме бъдещите си финансови цели? 
           - Готови шаблони, които ще можете сами да иползвате.

           Odoo • Text and Image